Front Page


Na vele jaren strijd eindelijk uit de stank van Heijvar

Enkele publicaties betreft onze strijd tegen de stank van varkenshouderij
Heijvar BV
aan het Laar in Berlicum


BD. Woningen verkocht, maar niet aan Heijvar

Burgers verlaten huis en haard vanwege stankHeijvar handelt in strijd met vergunning